Zavatra tsy Picture ny safidy  
Vola :
സ്ഥലം : Location-->
Hividy vokatra avy manerana izao tontolo izao. Amidio ny fanananao vokatra ho manerana izao tontolo izao. Create Free Store
Sambo avy
Japan
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
Shop Manager

wBuyBuy_JP   


About Shop
Product Name

HIROSOPHY 270 natto bakteria bakteria natto

Price 440.64 Ringgit
Habetsahana
Option, Please choose

Manampy ny hovidiana
About Shop
Japan
Kosmetik pembelian kumpulan, penjagaan kulit, produk harian
Kosmetik pembelian kumpulan, penjagaan kulit, produk harian
Zavatra malaza hafa toeram-pivarotana ity
148.12  Ringgit
オキナ マウスウォッシュ ロングスピン ROSE 14ml × 100個入 医薬部外品
[ja] JAN4525802004132
158.97  Ringgit
Okina tunggal menggunakan ubat cuci mulut Long spin X 1 kotak (100 keping) Quasi-dadah
[ja] JANコード/ISBNコード:4525802000448
259.68  Ringgit
Ucapan pengumpulan pre solek SPF20 / PA asas solekan penghawa dingin betul
138.49  Ringgit
Cosme de Corte Hanidu 170g
[ja] JAN:4971710361773
166.58  Ringgit
Meiji Milly HP 850g
[ja] JAN:4902705001404
95.22  Ringgit
COCOCHI AG Ultimate Mask 5 keping
42.39  Ringgit
Pelembap Miracle Romance
137.69  Ringgit
Elixir Superier Lift Moist Emulsion TI (Refreshing) 130mL Shiseido
[ja] JAN:4901872099573
78.71  Ringgit
NOV Knob UV Susu EX 35g SPF32 / PA Kulit Sensitif Matahari Hypoallergenic Noevir
[ja] JAN:4934651579034
78.71  Ringgit
NOV knob UV lotion EX 35mL
[ja] JAN:4934651579027
88.17  Ringgit
Sebagai One PM2.5 Countermeasure Mask 1 box (20 sheets) AM-N95H
[ja] JAN:4580110243086
68.12  Ringgit
Sebagai One PM2.5 Countermeasure Mask 1 kotak (10 keping) AM-N95HV
[ja] JAN:4580110243079
118.02  Ringgit
Shiseido SHISEIDO d program d program d program allele barrier essence 40ml essence
[ja] JAN:4514254045886
20.04  Ringgit
PITTA MASK Pitta topeng 3 keping untuk debunga sejuk
[ja] JAN:4987009156760
20.04  Ringgit
PITTA MASK KHAKI Mask Pitta Mask Khaki 3-Pack
[ja] JAN:4987009157095
20.04  Ringgit
PITTA MASK NAVY Pitta Mask Navy 3 keping topeng
[ja] JAN:4987009157088
Product Famaritana:
 
特徴
●アンチエイジングは腸内から
善玉菌トリオが腸内の毒素を排出し、大腸ガンの原因である悪玉菌を抑制!
●胃酸に負けない有胞子が腸まで届く
食品の納豆やキムチをとっても、そこに含まれる善玉菌は胃酸で死んでしまいますが、納豆菌プラスに含まれる善玉菌は胞子に包まれているため、胃では死滅せず、たった1個の納豆菌が腸内まで届いて、16時間には40億個にまで増殖します。
●ダイエット!翌朝トイレでびっくり!
納豆菌は糖をエサにして育つため、ダイエット効果抜群
毎日定時にスムーズな排便を促します。
※下剤ではありません。

JAN:4571245621610
产品特点●抗衰老是一种很好的细菌三合一,从肠道排出肠道毒素,抑制导致结肠癌的坏细菌! ●含有孢子到达肠道而不会失去胃酸的食物的纳豆和泡菜,其中含有的非常好的细菌会死于胃酸,但因为纳豆细菌中含有的好细菌被孢子覆盖胃没有死亡,只有1种纳豆细菌到达肠道并在16小时内增长到40亿。 ●饮食!第二天早上,我对卫生间感到惊讶!由于纳豆细菌与食物一起生长,饮食效果每天占主导地位,促进排便顺畅。 ※它不是泻药。 JAN:4571245621610
Features ● Anti-aging is a good bacteria trio excreted toxins in the intestines from the intestines, suppress the bad bacteria that cause colon cancer! ● The natto and kimchi of foods that have spores that reach the intestine without losing to stomach acid are very good bacteria contained in them will die from stomach acid, but because the good bacteria contained in natto bacteria plus are covered with spores The stomach does not die, only 1 natto bacteria reach the intestine and grow to 4 billion in 16 hours. ● Diet! The next morning I was surprised at the bathroom! Since the natto bacteria grow with food, the diet effect predominates every day, facilitating smooth defecation. ※ It is not a laxative. JAN: 4571245621610
Características ● El antienvejecimiento es un buen trío de bacterias que excretan toxinas en los intestinos de los intestinos, ¡suprimen las bacterias malas que causan el cáncer de colon! ● El natto y el kimchi de los alimentos que tienen esporas que llegan al intestino sin perder el ácido estomacal son bacterias muy buenas contenidas en ellos, morirán a causa del ácido estomacal, pero debido a que las bacterias buenas contenidas en las bacterias natto plus están cubiertas de esporas El estómago no muere, solo 1 bacteria natto llega al intestino y crece a 4 billones en 16 horas. ● Dieta! A la mañana siguiente me sorprendió el baño! Dado que las bacterias natto crecen con los alimentos, el efecto de la dieta predomina todos los días, lo que facilita la defecación suave. ※ No es un laxante. JAN: 4571245621610
특징 ● 안티 에이징은 장내에서 선인 균 트리오가 장내의 독소를 배출하고 대장 암의 원인 인 나쁜 세균을 억제! ● 위산에지지 않는 유 포자가 장까지 도달 식품 낫토 나 김치를 너무 거기에 포함 된 선인 균은 위산에 죽어 버립니다 만, 낫토 균 플러스에 포함 된 선인 균은 포자에 싸여 있기 때문에 위는 사멸하지 않고 단 1 개의 낫토 균이 장내까지 도착 16 시간에 40 억 개까지 증식합니다. ● 다이어트! 다음날 아침 화장실에서 깜짝! 낫토 균은 설탕을 먹이로하여 성장하기 때문에 다이어트 효과 발군 매일 정시에 원활한 배변을 촉진합니다. ※ 설사약이 없습니다. JAN : 4571245621610
คุณสมบัติ●ต่อต้านริ้วรอยเป็นแบคทีเรียที่ดีขับสารพิษทั้งสามตัวในลำไส้จากลำไส้ยับยั้งแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่! ●นัตโตะและกิมจิของอาหารที่มีสปอร์ที่ไปถึงลำไส้โดยไม่สูญเสียกรดในกระเพาะอาหารเป็นแบคทีเรียที่ดีมากที่มีอยู่ในพวกเขาจะตายจากกรดในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารไม่ตายมีเพียงแบคทีเรียนัตโตะเพียง 1 ตัวเท่านั้นที่ไปถึงลำไส้และเติบโตถึง 4 พันล้านใน 16 ชั่วโมง ●ไดเอท! เช้าวันรุ่งขึ้นฉันก็ประหลาดใจที่ห้องน้ำ! เนื่องจากแบคทีเรียนัตโตเติบโตไปพร้อมกับอาหารผลของอาหารมีอิทธิพลเหนือทุก ๆ วันทำให้การถ่ายอุจจาระเป็นไปอย่างราบรื่น ※มันไม่ใช่ยาระบาย JAN: 4571245621610
Caractéristiques ● L'anti-vieillissement est une bonne bactérie Trio toxines excrétées dans les intestins de l'intestin, supprimez les mauvaises bactéries qui causent le cancer du côlon! ● Le natto et le kimchi des aliments dont les spores atteignent l'intestin sans perdre de l'acide gastrique sont de très bonnes bactéries contenues dans ceux-ci mourront de l'acide gastrique, mais parce que les bonnes bactéries contenues dans les bactéries Natto Plus sont recouvertes de spores L'estomac ne meurt pas, seules les bactéries 1 natto atteignent l'intestin et atteignent 4 milliards en 16 heures. ● régime alimentaire! Le lendemain matin, j'ai été surpris par la salle de bain! Étant donné que les bactéries natto se développent avec les aliments, l’effet de l’alimentation prédomine chaque jour, ce qui facilite la défécation en douceur. Ce n'est pas un laxatif. JAN: 4571245621610
Tính năng ● Chống lão hóa là bộ ba vi khuẩn tốt đào thải độc tố trong ruột ra khỏi ruột, ức chế vi khuẩn xấu gây ung thư ruột kết! ● Natto và kim chi của thực phẩm có bào tử đến ruột mà không mất axit dạ dày là vi khuẩn rất tốt có trong chúng sẽ chết vì axit dạ dày, nhưng vì vi khuẩn tốt có trong vi khuẩn natto cộng với bào tử Dạ dày không chết, chỉ có 1 vi khuẩn Natto đến ruột và phát triển lên 4 tỷ trong 16 giờ. ● Ăn kiêng! Sáng hôm sau tôi ngạc nhiên khi vào phòng tắm! Kể từ khi vi khuẩn Natto phát triển cùng với thức ăn, hiệu quả chế độ ăn uống chiếm ưu thế mỗi ngày, tạo điều kiện cho việc đại tiện trơn tru. ※ Nó không phải là thuốc nhuận tràng. THÁNG 1: 4571245621610
Ciri-ciri ● Anti-penuaan adalah trio bakteria yang baik mengeluarkan toksin dalam usus dari usus, menindas bakteria yang buruk yang menyebabkan kanser kolon! ● Natto dan kimchi makanan yang mempunyai spora yang mencapai usus tanpa kehilangan asid perut adalah bakteria yang sangat baik yang terkandung dalamnya akan mati akibat asid perut, tetapi kerana bakteria yang baik yang terkandung dalam bakteria natto ditambah dengan spora Perut tidak mati, hanya 1 natto bakteria mencapai usus dan berkembang menjadi 4 bilion dalam 16 jam. ● Diet! Keesokan harinya saya terkejut di bilik mandi! Oleh kerana bakteria natto berkembang dengan makanan, kesan diet mendominasi setiap hari, memudahkan pembuangan air liur. ※ Ia bukan julap. JAN: 4571245621610
Eigenschaften ● Anti-Aging ist ein gutes Bakterien-Trio, das Giftstoffe im Darm aus dem Darm ausscheidet, unterdrückt die bösen Bakterien, die Darmkrebs verursachen! ● Das Natto und Kimchi von Lebensmitteln mit Sporen, die den Darm erreichen, ohne an Magensäure zu verlieren, sind sehr gute Bakterien, die an Magensäure sterben. Die guten Bakterien in Natto Bacteria Plus sind jedoch mit Sporen bedeckt Der Magen stirbt nicht, nur 1 Natto-Bakterie erreicht den Darm und wächst in 16 Stunden auf 4 Milliarden. ● Diät! Am nächsten Morgen war ich im Bad überrascht! Da die Natto-Bakterien mit der Nahrung wachsen, überwiegt der Ernährungseffekt jeden Tag, wodurch ein reibungsloser Stuhlgang erleichtert wird. ※ Es ist kein Abführmittel. JAN: 4571245621610
ميزات ● مكافحة الشيخوخة هي البكتيريا الجيدة التي تفرز السموم الثلاثي في الأمعاء من الأمعاء ، وقمع البكتيريا السيئة التي تسبب سرطان القولون! ● ناتو وكيمتشي من الأطعمة التي تحتوي على جراثيم تصل إلى الأمعاء دون أن تفقد حمض المعدة هي بكتيريا جيدة جدا تحتوي عليها ستموت من حمض المعدة ، ولكن لأن البكتيريا الجيدة الموجودة في بكتيريا ناتو زائد مغطاة بجراثيم لا تموت المعدة ، حيث تصل بكتيريا ناتو واحدة فقط إلى الأمعاء وتنمو إلى 4 مليارات في 16 ساعة. ● حمية! في صباح اليوم التالي فوجئت في الحمام! منذ أن تنمو بكتيريا ناتو مع الطعام ، يسود تأثير النظام الغذائي كل يوم ، مما يسهل التغوط بشكل سلس. ※ ليس ملينًا. يناير: 4571245621610
Características ● Anti-envelhecimento é um bom trio de bactérias excretadas toxinas nos intestinos do intestino, suprimir as bactérias ruins que causam câncer de cólon! ● O natto e o kimchi de alimentos que têm esporos que atingem o intestino sem perder o ácido do estômago são bactérias muito boas contidas neles morrerão do ácido estomacal, mas porque as bactérias boas contidas em bactérias natto são cobertas com esporos O estômago não morre, apenas 1 bactéria natto atinge o intestino e cresce para 4 bilhões em 16 horas. Dieta! Na manhã seguinte, fiquei surpreso com o banheiro! Como as bactérias natto crescem com alimentos, o efeito da dieta predomina todos os dias, facilitando a defecação suave. ※ Não é um laxante. JAN: 4571245621610
Cechy ● Anti-aging to dobre trio bakteryjne wydalane toksyny z jelit z jelit, tłumią złe bakterie powodujące raka jelita grubego! ● Natto i kimchi żywności, które mają zarodniki, które docierają do jelita bez utraty kwasu żołądkowego, są bardzo dobrymi bakteriami zawartymi w nich, które umrą z powodu kwasu żołądkowego, ale ponieważ dobre bakterie zawarte w bakteriach natto plus są pokryte zarodnikami Żołądek nie umiera, tylko 1 bakterie natto docierają do jelita i rosną do 4 miliardów w ciągu 16 godzin. ● Dieta! Następnego ranka byłem zaskoczony łazienką! Odkąd bakterie natto rosną wraz z jedzeniem, efekt diety dominuje każdego dnia, ułatwiając gładkie wypróżnianie. ※ To nie jest środek przeczyszczający. JAN: 4571245621610
Особенности ● Anti-ageing - это трио бактерий, выделяющих трио токсинов в кишечнике из кишечника, подавляющих вредные бактерии, вызывающие рак толстой кишки! ● Натуральные и кимчи продуктов, у которых есть споры, которые достигают кишечника без потери желудочной кислоты, являются очень хорошими бактериями, содержащимися в них, погибнут от желудочной кислоты, но поскольку хорошие бактерии, содержащиеся в натто-бактериях плюс, покрыты спорами Желудок не умирает, только 1 натто бактерия достигает кишечника и вырастает до 4 миллиардов за 16 часов. ● диета! На следующее утро я был удивлен в ванной! Так как натто-бактерии растут с пищей, эффект диеты преобладает каждый день, способствуя плавной дефекации. ※ Это не слабительное. ЯНВ: 4571245621610
Caratteristiche ● L'anti-invecchiamento è un buon trio di batteri che espelle le tossine nell'intestino dall'intestino, sopprime i batteri cattivi che causano il cancro al colon! ● Il natto e il kimchi di alimenti che hanno spore che raggiungono l'intestino senza perdere l'acido dello stomaco sono batteri molto buoni contenuti in essi moriranno di acido dello stomaco, ma perché i batteri buoni contenuti nei batteri natto sono ricoperti di spore Lo stomaco non muore, solo 1 batterio natto raggiunge l'intestino e cresce fino a 4 miliardi in 16 ore. ● dieta! La mattina dopo sono rimasto sorpreso dal bagno! Poiché i batteri natto crescono con il cibo, l'effetto della dieta predomina ogni giorno, facilitando la defecazione liscia. ※ Non è un lassativo. JAN: 4571245621610
Funktioner ● Anti-aging är en god bakterie-trio utsöndrad toxiner i tarmen från tarmarna, undertryck de dåliga bakterierna som orsakar tjocktarmscancer! ● Natt och kimchi av livsmedel som har sporer som når tarmarna utan att förlora magsyra är mycket bra bakterier som finns i dem kommer att dö från magsyra, men eftersom de goda bakterierna som ingår i natto bakterier plus är täckta med sporer Magen dör inte, bara 1 natto bakterier når tarmarna och växer till 4 miljarder på 16 timmar. ● Kost! Nästa morgon blev jag överraskad på badrummet! Eftersom nattobakterierna växer med mat dominerar kosteffekten varje dag, vilket underlättar smidig avföring. ※ Det är inte ett avførande medel. JAN: 4571245621610
Funksjoner ● Anti-aging er en god bakterie trio utsatt giftstoffer i tarmene fra tarmene, undertrykke de dårlige bakteriene som forårsaker tykktarmskreft! ● Natt og kimchi av matvarer som har sporer som når tarmene uten å miste til magesyre, er veldig gode bakterier som finnes i dem, vil dø av magesyre, men fordi de gode bakteriene som finnes i natto bakterier pluss er dekket av sporer Magen dør ikke, bare 1 natto bakterier når tarmen og vokser til 4 milliarder om 16 timer. ● Kosthold! Neste morgen ble jeg overrasket på badet! Siden natto-bakteriene vokser med mat, overveier kostholdseffekten hver dag, noe som letter jevn avføring. ※ Det er ikke et avføringsmiddel. JAN: 4571245621610
Funktioner ● Anti-aging er en god bakterie-trio udskilt toksiner i tarmene fra tarmene, undertrykke de dårlige bakterier, der forårsager tyktarmskræft! ● Nattens og kimchi af fødevarer, der har sporer, der når tarmene uden at tabe sig til mavesyre, er meget gode bakterier indeholdt i dem, vil dø af mavesyre, men fordi de gode bakterier indeholdt i natto bakterier plus er dækket med sporer Maven dør ikke, kun 1 natto bakterier når tarm og vokser til 4 milliarder om 16 timer. ● Kost! Næste morgen blev jeg overrasket på badeværelset! Da natobakterierne vokser med mad, overgår kostens virkning hver dag, hvilket letter glat afføring. ※ Det er ikke afføringsmiddel. JAN: 4571245621610
Mpanjifa Reviews
Bahasa Inggeris
Cina Mudah
Cina Traditional
Jepun
Sepanyol
Korea
Perancis
Thai
Vietnam
Melayu
Portugis
Jerman
Itali
Bahasa Arab
Rusia
Bahasa Ibrani
Poland
Sweden
Norway
Denmark
Afrikaans
Albania
Armenia
Azerbaijan
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnia
Bulgaria
Catalan
Cebuano
Chichewa
Croatian
Czech
Belanda
Esperanto
Estonia
Filipina
Finland
Galicia
Georgia
Greek
Gujarati
Creole Haiti
Hausa
Bahasa Ibrani
Hindi
Hmong
Hungary
Iceland
Igbo
Indonesia
Ireland
Jawa
Kannada
Kazakhstan
Khmer
Klingon
Lao
Latin
Latvia
Lithuania
Macedonia
Malagasi
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
persian
Punjabi
Romania
Serbia
Sesotho
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somalia
Sudan
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Turki
Ukraine
Urdu
Uzbekistan
Wales
Yiddish
Yoruba
Zulu
1
...