Upload Picture of option  
Currency :
Location : Location-->
Buy products from all over the world. Sell products to all over the world. Create Free Store
Ship From
Japan
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
Shop Manager

wBuyBuy_JP   


About Shop
Product Name

Calbee Full Grag 800g

Price 7.82 U.S. Dollar
Quantity
Option, Please choose

Add to Cart
About Shop
Japan
Group purchasing cosmetics, skin care, daily products
Group purchasing cosmetics, skin care, daily products
Other popular items of this shop
15.62  U.S. Dollar
Obagi Obagi C Enzyme Cleansing Powder
8.68  U.S. Dollar
Grou Fleur Cheeks
10.2  U.S. Dollar
Canmake Marshmallow Finish Powder
[ja] ML:4901008308661 MO:4901008304533 MB:4901008305318 MP:4901008309880
10.33  U.S. Dollar
Shiseido Integrate Sakura Drop Essence 7g Cherry Blossom SPF 18 · PA (Rip Essence)
[ja] JANコード/ISBNコード:4901872539680
14.3  U.S. Dollar
Baby Foot Easy Pack 30 Minutes Type M Size
[ja] JANコード/ISBNコード: 4533213042001
21.07  U.S. Dollar
Hair Recipe Shampoo Honey Apricot Enrich Moisture Recipe Pump 530 mL
[ja] JANコード:4902430746519.
14.47  U.S. Dollar
Biore UV Aqua Rich Watery Gel Type SPF 50 / PA
[ja] JANコード/ISBNコード:4901301333186
8.37  U.S. Dollar
Menthoretam Hand Veil Nail Concentrated Repair Beauty Premium Rich Nail Care Cream 24 g
[ja] JANコード : 4987241149483
7.15  U.S. Dollar
Kumano oil and fat matsukiyo moisture foam face washing body 200 ml
[ja] JANコード :4513574027374.
12.63  U.S. Dollar
Colors Algeran Moist Cream 50g
[ja] JANコード :4571242812509
10.57  U.S. Dollar
Suisei pack ・ mask 3D mask 4 pieces ・ piece
[ja] JANコード. 4973167186824
11.44  U.S. Dollar
Colors Algierin Moistration Enrich 180ml
[ja] JANコード/ISBNコード: 4571242812462.
2.16  U.S. Dollar
Center in happy catch Normal day use with wings 21 cm 28 sheets [napkin] uni charm
18.28  U.S. Dollar
BIORE UV Makeup Base UV Stain / Pore Cover Type
[ja] JANコード/ISBNコード: 4901301349262.
8.11  U.S. Dollar
Acupuncture and Shinet neck pack
10.07  U.S. Dollar
Napier Whito Pants Big Size (12 ~ 17Kg) 12 Hours Type 40 Sheets
[ja] JAN: 4901121597386
Product description:
 
商品の説明
サイズ:オリジナル800g
商品紹介
食物繊維と鉄分たっぷり。8種のビタミンでバランス良い朝食。便利なチャック付き徳用タイプ。
フルグラはオーツ麦や玄米などにシロップを混ぜ合わせて、薄く板状に焼き上げたあとに砕くという製法です。 あえて生地の塊があるのが特徴の商品となっておりますので、安心してお召し上がりください。
栄養成分
エネルギー:3,552Kcal、たんぱく質:57.6g、脂質:123.2g、炭水化物:587.2g、(糖質):515.2g、(食物繊維):72.0g、ナトリウム:1,456mg、カリウム:2,032mg、カルシウム:240mg、リン:1,424mg、鉄:80.0mg、ビタミンA:2,400μg、ビタミンD:26.7μg、ビタミンB1:5.44mg、ナイアシン:59.2mg、ビタミンB6:5.44mg、ビタミンB12:10.72μg、葉酸:1,072μg、パントテン酸:30.4mg
产品描述尺寸:原装800g产品说明大量膳食纤维和铁。均衡的早餐含有8种维生素。方便夹头,带电源类型。 Furgura是一种配方,将燕麦和糙米与糖浆混合,然后将其烘烤成薄板,然后压碎。它是一种以大量面团为特征的产品,所以请放心使用。营养成分能量:3,552千卡,蛋白质:57.6克,脂质:123.2克,碳水化合物:587.2克,(碳水化合物):515.2克,(食物纤维):72.0克,钠:1,456毫克,钾:2,032毫克,钙: 240 mg,磷:1,424 mg,铁:80.0 mg,维生素A:2,400μg,维生素D:26.7μg,维生素B 1:5.44 mg,烟酸:59.2 mg,维生素B 6:5.44 mg,维生素B 12:10.72μg,叶酸:1,072 μg,泛酸:30.4mg
Product Description Size: Original 800g Product Description A lot of dietary fiber and iron. A well-balanced breakfast with eight vitamins. Convenient chuck with power type. Furgura is a formula that mixes oats and brown rice with syrup and then bakes it into a thin plate and then crushes it. It is a product characterized by the presence of a mass of dough, so please enjoy it with confidence. Nutritional component energy: 3,552 Kcal, protein: 57.6 g, lipid: 123.2 g, carbohydrate: 587.2 g, (carbohydrate): 515.2 g, (food fiber): 72.0 g, sodium: 1,456 mg, potassium: 2, 032 mg, calcium: 240 mg, phosphorus: 1,424 mg, iron: 80.0 mg, vitamin A: 2,400 μg, vitamin D: 26.7 μg, vitamin B 1: 5.44 mg, niacin: 59.2 mg, vitamin B 6: 5.44 mg, vitamin B 12: 10.72 μg, folic acid: 1,072 μg, pantothenic acid: 30.4 mg
상품 설명 크기 : 오리지널 800g 제품 소개식이 섬유와 철분 듬뿍. 8 종의 비타민 밸런스 좋은 아침. 편리한 지퍼가 달린 덕용 타입. 후루구라는 귀리와 현미 등에 시럽을 섞어 얇게 판상으로 구운 후에 부수는 제법입니다. 굳이 직물의 덩어리가있는 것이 특징 상품이 있으므로 안심하고 드세요. 영양 성분 에너지 : 3,552Kcal, 단백질 : 57.6g 지질 : 123.2g, 탄수화물 : 587.2g (당질) : 515.2g (식이 섬유) : 72.0g, 나트륨 : 1,456mg, 칼륨 : 2,032mg 칼슘 : 240mg, 인 : 1,424mg, 철 : 80.0mg, 비타민 A : 2,400μg 비타민 D : 26.7μg, 비타민 B1 : 5.44mg, 니코틴산 : 59.2mg, 비타민 B6 : 5.44mg, 비타민 B12 : 10.72μg, 엽산 : 1,072 μg, 판토텐산 : 30.4mg
Descripción del producto Tamaño: Original 800g Descripción del producto Mucha fibra dietética y hierro. Un desayuno bien equilibrado con ocho vitaminas. Chuck conveniente con el tipo de energía. Furgura es una fórmula que mezcla la avena y el arroz integral con el jarabe y luego lo hornea en un plato fino y luego lo tritura. Es un producto caracterizado por la presencia de una masa de masa, así que disfrútelo con confianza. Energía del componente nutricional: 3,552 Kcal, proteína: 57.6 g, lípido: 123.2 g, carbohidrato: 587.2 g, (carbohidrato): 515.2 g, (fibra alimenticia): 72.0 g, sodio: 1.456 mg, potasio: 2.032 mg, calcio: 240 mg, fósforo: 1,424 mg, hierro: 80,0 mg, vitamina A: 2,400 μg, vitamina D: 26,7 μg, vitamina B 1: 5,44 mg, niacina: 59,2 mg, vitamina B 6: 5,44 mg, vitamina B 12: 10,72 μg, ácido fólico: 1,072 μg, ácido pantoténico: 30,4 mg
Description du produit Taille: Original 800g Description du produit Beaucoup de fibres alimentaires et de fer. Un petit-déjeuner équilibré avec huit vitamines. Mandrin pratique avec type de puissance. Furgura est une formule qui mélange de l'avoine et du riz brun avec du sirop, puis la cuit au four dans une assiette fine, puis l'écrase. C'est un produit caractérisé par la présence d'une masse de pâte, profitez-en donc en toute confiance. Composante nutritionnelle en énergie: 3 552 Kcal, protéines: 57,6 g, lipides: 123,2 g, glucides: 587,2 g, (glucides): 515,2 g, (fibres alimentaires): 72,0 g, sodium: 1 456 mg, potassium: 2 032 mg, calcium: 240 mg, phosphore: 1 424 mg, fer: 80,0 mg, vitamine A: 2 400 μg, vitamine D: 26,7 μg, vitamine B 1: 5,44 mg, niacine: 59,2 mg, vitamine B 6: 5,44 mg, vitamine B 12: 10,72 μg, acide folique: 1 072 μg, acide pantothénique: 30,4 mg
คำอธิบายสินค้าขนาด: Original 800g รายละเอียดสินค้ามากมายใยอาหารและเหล็ก อาหารเช้าที่สมดุลกับวิตามินแปดชนิด เชยที่สะดวกกับประเภทพลังงาน Furgura เป็นสูตรที่ผสมข้าวโอ๊ตและข้าวกล้องเข้ากับน้ำเชื่อมแล้วอบให้เป็นแผ่นบาง ๆ แล้วบีบให้เข้ากัน มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยการปรากฏตัวของมวลของแป้งดังนั้นโปรดสนุกกับมันด้วยความมั่นใจ พลังงานส่วนประกอบทางโภชนาการ: 3,552 Kcal, โปรตีน: 57.6 g, ไขมัน: 123.2 g, คาร์โบไฮเดรต: 587.2 g, (คาร์โบไฮเดรต): 515.2 g, (เส้นใยอาหาร): 72.0 กรัม, โซเดียม: 1,456 mg, โพแทสเซียม: 2, 032 mg, แคลเซียม: 240 มก., ฟอสฟอรัส: 1,424 มก., เหล็ก: 80.0 มก., วิตามิน A: 2,400 μg, วิตามินดี: 26.7 μg, วิตามินบี 1: 5.44 มก., ไนอาซิน: 59.2 มก., วิตามินบี 6: 5.44 mg, วิตามินบี 12: 10.72 μg μg, กรด pantothenic: 30.4 มก
Mô tả sản phẩm Kích thước: 800g ban đầu Mô tả sản phẩm Rất nhiều chất xơ và chất sắt. Một bữa sáng cân bằng với tám vitamin. Mâm cặp tiện lợi với loại công suất. Furgura là một công thức trộn yến mạch và gạo nâu với xi-rô và sau đó nướng nó vào một đĩa mỏng và sau đó nghiền nát nó. Nó là một sản phẩm được đặc trưng bởi sự hiện diện của một khối bột, vì vậy hãy tự tin thưởng thức nó. Năng lượng thành phần dinh dưỡng: 3,552 Kcal, protein: 57,6 g, lipid: 123,2 g, carbohydrate: 587,2 g, (carbohydrate): 515,2 g, (chất xơ thực phẩm): 72,0 g, natri: 1,456 mg, kali: 2, 032 mg, canxi: 240 mg, phốt pho: 1.424 mg, sắt: 80,0 mg, vitamin A: 2,400 g, vitamin D: 26,7 g, vitamin B 1: 5,44 mg, niacin: 59,2 mg, vitamin B 6: 5,44 mg, vitamin B 12: 10,72 g, axit folic: 1,072 g, axit pantothenic: 30,4 mg
Penerangan Produk Saiz: Asli 800g Penerangan Produk Banyak serat makanan dan besi. Sarapan yang seimbang dengan lapan vitamin. Chuck mudah dengan jenis kuasa. Furgura adalah formula yang menggabungkan gandum dan nasi perang dengan sirap dan kemudian membakarnya ke dalam plat nipis dan kemudian menghancurkannya. Ia adalah produk yang dicirikan oleh kehadiran jisim adunan, jadi tolonglah dengan penuh keyakinan. Tenaga komponen pemakanan: 3,552 Kcal, protein: 57.6 g, lipid: 123.2 g, karbohidrat: 587.2 g, (karbohidrat): 515.2 g, serat makanan: 72.0 g, natrium: 1,456 mg, kalium: 2, 032 mg, kalsium: 240 mg, fosforus: 1,424 mg, besi: 80.0 mg, vitamin A: 2,400 μg, vitamin D: 26.7 μg, vitamin B 1: 5.44 mg, niacin: 59.2 mg, vitamin B 6: 5.44 mg, vitamin B 12: 10.72 μg, μg, asid pantothenik: 30.4 mg
Descrição de Produto Tamanho: Original 800g Descrição de produto Muita fibra e ferro dietéticos. Um café da manhã bem equilibrado com oito vitaminas. Mandril conveniente com tipo de potência. Furgura é uma fórmula que mistura aveia e arroz integral com calda e, em seguida, assa em uma placa fina e, em seguida, esmaga-lo. É um produto caracterizado pela presença de uma massa de massa, por isso, aproveite com confiança. Energia dos componentes nutricionais: 3.552 Kcal, proteína: 57,6 g, lipídio: 123,2 g, carboidrato: 587,2 g, (carboidrato): 515,2 g, (fibra alimentar): 72,0 g, sódio: 1,456 mg, potássio: 2, 032 mg, cálcio: 240 mg, fósforo: 1.424 mg, ferro: 80,0 mg, vitamina A: 2400 μg, vitamina D: 26,7 μg, vitamina B 1: 5,44 mg, niacina: 59,2 mg, vitamina B 6: 5,44 mg, vitamina B 12: 10,72 μg, ácido fólico: 1,072 μg, ácido pantotênico: 30,4 mg
Descrizione del prodotto Dimensioni: originale 800g Descrizione del prodotto Un sacco di fibra alimentare e ferro. Una colazione equilibrata con otto vitamine. Mandrino conveniente con tipo di alimentazione. Furgura è una formula che mescola l'avena e il riso integrale con lo sciroppo e poi lo inforna in un piatto sottile e poi lo schiaccia. È un prodotto caratterizzato dalla presenza di una massa di pasta, quindi per favore goditelo con sicurezza. Energia componente nutrizionale: 3.552 Kcal, proteine: 57.6 g, lipidi: 123.2 g, carboidrati: 587.2 g, (carboidrati): 515.2 g, (fibre alimentari): 72.0 g, sodio: 1.456 mg, potassio: 2, 032 mg, calcio: 240 mg, fosforo: 1.424 mg, ferro: 80,0 mg, vitamina A: 2400 μg, vitamina D: 26,7 μg, vitamina B 1: 5,44 mg, niacina: 59,2 mg, vitamina B 6: 5,44 mg, vitamina B 12: 10,72 μg, acido folico: 1,072 μg, acido pantotenico: 30,4 mg
Opis produktu Rozmiar: Oryginalny 800g Opis produktu Wiele błonnika i żelaza. Zrównoważone śniadanie z ośmioma witaminami. Wygodny uchwyt z mocą. Furgura to formuła, która miesza owies i brązowy ryż z syropem, a następnie piecze go na cienkim talerzu, a następnie miażdży. Jest to produkt charakteryzujący się obecnością masy ciasta, więc ciesz się nim z pewnością. Energia składnika odżywczego: 3552 Kcal, białko: 57,6 g, lipid: 123,2 g, węglowodan: 587,2 g, (węglowodan): 515,2 g, (błonnik pokarmowy): 72,0 g, sód: 1,456 mg, potas: 2 032 mg, wapń: 240 mg, fosfor: 1424 mg, żelazo: 80,0 mg, witamina A: 2400 μg, witamina D: 26,7 μg, witamina B 1: 5,44 mg, niacyna: 59,2 mg, witamina B 6: 5,44 mg, witamina B 12: 10,72 μg, kwas foliowy: 1,072 μg, kwas pantotenowy: 30,4 mg
وصف المنتج الحجم: 800g الأصلي وصف المنتج وهناك الكثير من الألياف الغذائية والحديد. إفطار متوازن مع ثمانية فيتامينات. تشاك مريحة مع نوع السلطة. Furgura عبارة عن تركيبة تمزج بين الشوفان والأرز البني مع شراب ثم تُخبز في صفيحة رقيقة ثم تسحقه. إنه منتج يتميز بوجود كتلة من العجين ، لذا يرجى الاستمتاع بثقة. طاقة المكونات الغذائية: 3،552 سعرة حرارية ، بروتين: 57.6 جم ، دهون: 123.2 جم ، كربوهيدرات: 587.2 جم ، (كربوهيدرات): 515.2 جم ، (ألياف غذائية): 72.0 جم ، صوديوم: 1،456 مجم ، بوتاسيوم: 2 ، 032 مجم ، كالسيوم: 240 ميلي غرام ، الفوسفور: 1،424 ميلي غرام ، الحديد: 80.0 ميلي غرام ، فيتامين أ: 2400 ميكروغرام ، فيتامين د: 26.7 ميكروغرام ، فيتامين ب 1: 5.44 ميلي غرام ، النياسين: 59.2 ميلي غرام ، فيتامين ب 6: 5.44 ميلي غرام ، فيتامين ب 12: 10.72 ميكروغرام ، حمض الفوليك: 1،072 ميكروغرام ، حمض البانتوثنيك: 30.4 ملغ
Описание товара Размер: Оригинальный 800 г Описание продукта Много пищевых волокон и железа. Хорошо сбалансированный завтрак с восемью витаминами. Удобный патрон с силовым типом. Furgura - это формула, которая смешивает овес и коричневый рис с сиропом, затем запекает его в тонкую тарелку и затем измельчает. Это продукт, характеризующийся наличием массы теста, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь им с уверенностью. Энергетический компонент: 3552 ккал, белок: 57,6 г, липид: 123,2 г, углеводы: 587,2 г, (углеводы): 515,2 г, (пищевые волокна): 72,0 г, натрий: 1456 мг, калий: 2, 032 мг, кальций: 240 мг, фосфор: 1424 мг, железо: 80,0 мг, витамин А: 2400 мкг, витамин D: 26,7 мкг, витамин B 1: 5,44 мг, ниацин: 59,2 мг, витамин B 6: 5,44 мг, витамин B 12: 10,72 мкг, фолиевая кислота: 1072 мкг, пантотеновая кислота: 30,4 мг
Produktbeskrivelse Størrelse: Original 800g Produktbeskrivelse Mye kostfiber og jern. En velbalansert frokost med åtte vitaminer. Praktisk chuck med strømtype. Furgura er en formel som blander havre og brun ris med sirup og baker den deretter inn i en tynn plate og knuser den deretter. Det er et produkt som er preget av tilstedeværelsen av en masse deig, så vær så snill å nyte det med tillit. Næringsmiddelkomponent energi: 3,552 Kcal, protein: 57,6 g, lipid: 123,2 g, karbohydrat: 587,2 g, karbohydrat: 515,2 g (matfiber): 72,0 g, natrium: 1,456 mg, kalium: 2,032 mg kalsium: 240 mg, fosfor: 1,424 mg, jern: 80,0 mg, vitamin A: 2,400 μg, vitamin D: 26,7 μg, vitamin B 1: 5,44 mg, niacin: 59,2 mg, vitamin B 6: 5,44 mg, vitamin B 12: 10,72 μg folsyre: 1,072 μg, pantotensyre: 30,4 mg
產品描述尺寸:原裝800g產品說明大量膳食纖維和鐵。均衡的早餐含有8種維生素。方便夾頭,帶電源類型。 Furgura是一種配方,將燕麥和糙米與糖漿混合,然後將其烘烤成薄板,然後壓碎。它是一種以大量麵團為特徵的產品,所以請放心使用。營養成分能量:3,552千卡,蛋白質:57.6克,脂質:123.2克,碳水化合物:587.2克,(碳水化合物):515.2克,(食物纖維):72.0克,鈉:1,456毫克,鉀:2,032毫克,鈣: 240 mg,磷:1,424 mg,鐵:80.0 mg,維生素A:2,400μg,維生素D:26.7μg,維生素B 1:5.44 mg,菸酸:59.2 mg,維生素B 6:5.44 mg,維生素B 12:10.72μg,葉酸:1,072 μg,泛酸:30.4mg
Produktbeschreibung Größe: Original 800g Produktbeschreibung Viel Ballaststoffe und Eisen. Ein ausgewogenes Frühstück mit acht Vitaminen. Praktisches Spannfutter mit Kraftausführung. Furgura ist eine Formel, die Hafer und braunen Reis mit Sirup vermischt, dann zu einem dünnen Teller backt und dann zerdrückt. Es ist ein Produkt, das durch das Vorhandensein einer Masse von Teig gekennzeichnet ist. Genießen Sie es daher mit Zuversicht. Nahrungsbestandteil Energie: 3,552 Kcal, Protein: 57,6 g, Lipid: 123,2 g, Kohlenhydrat: 587,2 g, (Kohlenhydrat): 515,2 g, (Nahrungsfaser): 72,0 g, Natrium: 1.456 mg, Kalium: 2, 032 mg, Calcium: 240 mg Phosphor: 1424 mg, Eisen: 80,0 mg, Vitamin A: 2400 & mgr; g, Vitamin D: 26,7 & mgr; g, Vitamin B 1: 5,44 mg, Niacin: 59,2 mg, Vitamin B 6: 5,44 mg, Vitamin B 12: 10,72 & mgr; g, Folsäure: 1072 μg Pantothensäure: 30,4 mg
Produktbeskrivelse Størrelse: Original 800g Produktbeskrivelse Meget kostfibre og jern. En velafbalanceret morgenmad med otte vitaminer. Praktisk chuck med strømtype. Furgura er en formel, der blander havre og brun ris med sirup og bager den derefter i en tynd plade og knuser den derefter. Det er et produkt, der er karakteriseret ved tilstedeværelsen af en masse dej, så vær så venlig at nyde det med tillid. Nutritionelle komponentenergi: 3,552 Kcal, protein: 57,6 g, lipid: 123,2 g, kulhydrat: 587,2 g (kulhydrat): 515,2 g (fødevarefiber): 72,0 g natrium: 1,456 mg kalium: 2,032 mg calcium: 240 mg, fosfor: 1,424 mg, jern: 80,0 mg, vitamin A: 2,400 μg, vitamin D: 26,7 μg, vitamin B 1: 5,44 mg, niacin: 59,2 mg, vitamin B 6: 5,44 mg, vitamin B 12: 10,72 μg folsyre: 1,072 μg, pantothensyre: 30,4 mg
Produktbeskrivning Storlek: Original 800g Produktbeskrivning Många kostfiber och järn. En välbalanserad frukost med åtta vitaminer. Bekväm chuck med strömtyp. Furgura är en formel som blandar havre och brunt ris med sirap och sedan bakar det i en tunn platta och krossar den sedan. Det är en produkt som kännetecknas av närvaro av en massa deg, så snälla njut av det med förtroende. Näringskomponent energi: 3,552 Kcal, protein: 57,6 g, lipid: 123,2 g, kolhydrat: 587,2 g (kolhydrat): 515,2 g (matfiber): 72,0 g natrium: 1,456 mg kalium: 2,032 mg kalcium: 240 mg fosfor 1,424 mg järn 80,0 mg vitamin A 2,400 μg vitamin D 26,7 μg vitamin B 1 5,44 mg niacin 59,2 mg vitamin B 6 5,44 mg vitamin B 12 10,72 μg folsyra 1,072 μg, pantotensyra: 30,4 mg
Customer Reviews
English
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Japanese
Spanish
Korean
French
Thai
Vietnamese
Malay
Portuguese
German
Italian
Arabic
Russian
Hebrew
Polish
Swedish
Norwegian
Danish
Afrikaans
Albanian
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Chichewa
Croatian
Czech
Dutch
Esperanto
Estonian
Filipino
Finnish
Galician
Georgian
Greek
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Javanese
Kannada
Kazakh
Khmer
Klingon
Lao
Latin
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Nepali
Persian
Punjabi
Romanian
Serbian
Sesotho
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Sudanese
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Welsh
Yiddish
Yoruba
Zulu
1
...