కరెన్సీ :
مقام : Location-->
. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని ఉత్పత్తులను అమ్మడం. Create Free Store
స్థానిక నుండి అప్లోడ్
  
స్థానిక నుండి అప్లోడ్
  

IKYU

 
లో ఉన్న షాప్ (టీమ్):Japan
షాప్ మేనేజర్
逸久 Ikyu


Ikyu sells valuable Japanese traditional products, mainly Osaka-Sakai kitchen knives (Wa Bocho) to customers over the world. Soul entered knives by skilled Japanese craftsmen commits "pleasure of ownership" to the customer who bought.


11.88  டாலர்
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Fine
11.88  டாலர்
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Medium
11.88  டாலர்
Rust Eraser [Sabitoru] -Rough
6.76  டாலர்
SUPER TOGERU - Strong suppoer for knife sharpening
23.75  டாலர்
【Special Price】Sharpened Santoku-Knife Left-Handed
20.1  டாலர்
Kyomen Shokunin - Mirror finishing cream for kitchen knives
32.89  டாலர்
King Whetstone 1000/6000
[IKA003-19050]白鋼出刃19.5cmWHITE STEEL 195mm [DEBA]
1