मुद्रा :
Plassering : Location-->
। सबै दुनिया भर देखि उत्पादनहरु किन्न दुनिया भर सबै उत्पादनहरु बेचन। Create Free Store
स्थानीय देखि अपलोड
  
स्थानीय देखि अपलोड
  

IKYU

 
मा स्थित पसल (टीम):Japan
पसल प्रबन्धक
逸久 Ikyu


Ikyu sells valuable Japanese traditional products, mainly Osaka-Sakai kitchen knives (Wa Bocho) to customers over the world. Soul entered knives by skilled Japanese craftsmen commits "pleasure of ownership" to the customer who bought.


11.88  अमेरिकी डलर
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Fine
11.88  अमेरिकी डलर
Rust Eraser [ Sabitoru ] - Medium
11.88  अमेरिकी डलर
Rust Eraser [Sabitoru] -Rough
6.76  अमेरिकी डलर
SUPER TOGERU - Strong suppoer for knife sharpening
23.75  अमेरिकी डलर
【Special Price】Sharpened Santoku-Knife Left-Handed
20.1  अमेरिकी डलर
Kyomen Shokunin - Mirror finishing cream for kitchen knives
32.89  अमेरिकी डलर
King Whetstone 1000/6000
तयारी
493.29  अमेरिकी डलर
[IKA003-19050]白鋼出刃19.5cmWHITE STEEL 195mm [DEBA]
1