Nahrať Obrázok opcie  
Mena :
Goobta : Location-->
Kúpiť výrobky z celého sveta. Predávame výrobky do celého sveta. Create Free Store
Loď Od
Shipment Ship to all the world.
EMS/S.F Express/UPS/Fedex/DHL..
Shop manažér
O obchode
Názov produktu

Femii By Angel Color One Day 1day 30 pieces Color Contact Lens

Cena 33.54 Americký dolár
Farba  
French coral
Natural mauve
Naked brown
  
Please choose
Diopter  
0.00
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
-4.25
-4.50
-4.75
-5.00
-5.25
-5.50
-5.75
-6.00
-6.50
-7.00
-7.50
-8.00
-8.50
-9.00
-9.50
-10.00
  
Please choose
Quantity  
30 piece
  
Please choose
Množstvo
Voľba, Please choose

Pridať do košíka
O obchode
FLOAT Contact Lenses Store
独自の正規ルートで仕入れた安心安全・高品質なカラーコンタクトレンズを販売しています。
Iné populárne položky tomto obchode
15.29  Americký dolár
Dope Wink Fleur series 1 month 1 piece Color contact lens
[en] ■ Product Name: Dope Wink 1 month ■ color: 3 colors (Peaks Brown / Shiny Hazel / Ernest Gray) ■ 1 pieces ■Frequency: -0.50 to -6.00 (0.25 STEP) ■ Image Model: Micyopa (Ikeda Miyu) ■ Period of use: 1 month ■ DIA (diameter): 14.5 mm ■ BC (base curve): 8.7 mm ■ Moisture Content: 38.5% ■ Medical device approval number: 22500 BZX00517000
23.48  Americký dolár
ANGELCOOLOR Bambi natural brown 1day 20 seets Color Contact Lens
[en] ■ Product Name: Angel Color Bambi Series Natural One Day ■ Color: Natural Brown ■ Entering number: 20 sheets ■Frequency: 0.00 (no degree), -0.50 to -6.00 (0.25 STEP), -6.00 to -10.00 (0.50 STEP) ■ DIA (diameter): 14.2 mm ■ BC (base curve): 8.5 mm ■ Moisture Content: 58.0% ■ Medical device approval number: 22800 BZI 00037 A 13 ■ Manufacturing selling agency: Pegavision Japan株式会社 ■ Distributor: 株式会社T-Garden
30.8  Americký dolár
Angel Color Bambi Series Vintage One Day Vintage Brown 30 seets Color Contact Lens
[en] ■ Product Name: Angel Color Bambi Series Vintage One Day ■ Color: Vintage Blue ■ 30 sheets ■Frequency: 0.00 (no degree), -0.50 to -6.00 (0.25 STEP), -6.00 to -10.00 (0.50 STEP) ■ Image Model: Masuwaka Tsubasa ■ Quantity: 30 sheets ■ Use period: 1 day ■ BC (base curve): 8.5 mm ■ DIA (diameter): 14.2 mm ■ Country of manufacture: Taiwan ■ Medical device approval number: 22700 BZI 0000 A 08. 22700 BZI 0000 9000 ■ Moisture Content: 58%
33.54  Americký dolár
Femii by ANGELCOLOR 1day French Coral 30 pieces Color Contact Lens
[en] ■ Product Name: Femii by ANGELCOLOR 1day ■ Color: French Coral ■ Number of entered: 30 sheets ■ Frequency: 0.00 (no degree), -0.50 to -6.00 (0.25 STEP), -6.00 to -10.00 (0.50 STEP) ■ Image Model: Yu Yamada ■ Use Period: 1 day ■ DIA (Diameter): 14.0mm ■ BC (Base Curve): 8.6mm ■ Water Content: 38.5% ■ Medical Device Approval Number: 22600BZX00011000 ■ Manufacturer selling agency: 株式会社アジアネットワークス ■ Distributor: 株式会社T-Garden
Popis produktu:
 
【まとめ買いご希望のお客様はお問い合わせください】
■商品名:フェミーバイエンジェルカラー ワンデー(Femii by ANGELCOLOR 1day)
■色数:3色(フレンチコーラル・ナチュラルモーヴ・ネイキッドブラウン)
■入り数:30枚
■度数:0.00(度なし),-0.50~-6.00(0.25STEP),-6.00~-10.00(0.50STEP)
■イメージモデル:山田優
■使用期間:1日(1day)
■DIA(直径):14.0mm
■BC(ベースカーブ):8.6mm
■含水率:38.5%
■医療機器承認番号:22600BZX00011000
■製造販売元:株式会社アジアネットワークス
■販売元:株式会社T-Garden
■ Product Name: Femii by ANGELCOLOR 1day
■ Color: 3 colors (French coral · Natural mauve · Naked brown)
■ Quantity: 30 sheets
■ Diopter: 0.00 (no degree), -0.50 to -6.00 (0.25 STEP), -6.00 to -10.00 (0.50 STEP)
■ Image model: Yu Yamada
■ Use period: 1 day
■ DIA (diameter): 14.0 mm
■ BC (base curve): 8.6 mm
■ Moisture Content: 38.5%
■ Medical device approval number: 22600BZX00011000
■ Manufacturer Distributor: 株式会社アジアネットワークス
■ Distributor: 株式会社T-Garden
【希望大量批发的顾客请随时联系咨询】
■产品名称:Femii by ANGELCOLOR 1day
■颜色:3色(法国珊瑚·天然淡紫色·赤褐色)
■数量:30张
■屈光度:0.00(无度),-0.50到-6.00(0.25 STEP),-6.00至-10.00(0.50 STEP)
■形象模型:山田優
■使用期限:1天
■直径(DIA):14.0毫米
■BC(基弧):8.6毫米
■含水量:38.5%
■医疗器械批准文号:22600BZX00011000
■制造商发行:株式会社アジアネットワークス
■经销商株式会社T-Garden
【希望大量批發的顧客請隨時聯繫諮詢】
■產品名稱:Femii by ANGELCOLOR 1day
■顏色:3色(法國珊瑚·天然淡紫色·赤褐色)
■數量:30張
■屈光度:0.00(無度),-0.50至-6.00(0.25步),-6.00至-10.00(0.50步)
■形像模型:山田優
■使用期限:1天
■直徑(DIA):14.0毫米
■BC(基本曲線):8.6毫米
■含水量:38.5%
■醫療器械批准文號:22600BZX00011000
■製造商發行:株式會社アジアネットワークス
■經銷商株式會社T-Garden
■ Nombre del producto: Femii por ANGELCOLOR 1 día
■ Color: 3 colores (coral francés · malva natural · marrón desnudo)
■ Cantidad: 30 hojas
■ Dioptría: 0.00 (sin grado), -0.50 a -6.00 (0.25 STEP), -6.00 a -10.00 (0.50 STEP)
■ Modelo de imagen: Yu Yamada
■ Periodo de uso: 1 día
■ DIA (diámetro): 14.0 mm
■ BC (curva base): 8.6 mm
■ Contenido de humedad: 38.5%
■ Número de aprobación del dispositivo médico: 22600BZX00011000
■ Distribuidor del fabricante: 株式会社アジアネットワークス
■ Distribuidor: 株式会社 T-Garden
■ Nom du produit: Femii par ANGELCOLOR 1day
■ Couleur: 3 couleurs (corail français · naturel mauve · brun nu)
■ Quantité: 30 feuilles
■ Dioptrie: 0.00 (pas de degré), -0.50 à -6.00 (0.25 STEP), -6.00 à -10.00 (0.50 STEP)
■ Modèle d'image: Yu Yamada
■ Période d'utilisation: 1 jour
■ DIA (diamètre): 14.0 mm
■ BC (courbe de base): 8.6 mm
■ Teneur en eau: 38.5%
■ Numéro d'homologation de l'appareil médical: 22600BZX00011000
■ Distributeur du fabricant: 株式会社アジアネットワークス
■ Distributeur: 株式会社 T-Garden
■ 상품명 : Femii by ANGELCOLOR 1day
■ 색상 : 3 색 (프랑스 산호 · 천연 자주색 · 알몸 갈색)
■ 수량 : 30 장
■ 디옵터 : 0.00 (아니오), -0.50 ~ -6.00 (0.25 STEP), -6.00 ~ -10.00 (0.50 STEP)
■ 이미지 모델 : Yu Yamada
■ 사용 기간 : 1 일
■ DIA (직경) : 14.0 mm
■ BC (기본 곡선) : 8.6 mm
■ 수분 함량 : 38.5 %
■ 의료 기기 승인 번호 : 22600BZX00011000
■ 제조업체 배포자 : 株式会社 アジアネットワークス
■ 배포자 : 株式会社 T-Garden
■ Nama Produk: Femii oleh ANGELCOLOR 1day
■ Warna: 3 warna (karang Perancis · mauve semula jadi · coklat telanjang)
■ Kuantiti: 30 helai
■ Diopter: 0.00 (tiada ijazah), -0.50 hingga -6.00 (0.25 LANGKAH), -6.00 hingga -10.00 (0.50 LANGKAH)
■ Model imej: Yu Yamada
■ Tempoh penggunaan: 1 hari
■ DIA (diameter): 14.0 mm
■ BC (lengkung asas): 8.6 mm
■ Kandungan Kelembapan: 38.5%
■ Nombor kelulusan peranti perubatan: 22600BZX00011000
■ Pengedar Pengilang: 株式会社アジアネットワークス
■ Pengedar: 株式会社 T-Garden
■ชื่อผลิตภัณฑ์: Femii โดย ANGELCOLOR 1 วัน
■สี: 3 สี (ปะการังฝรั่งเศส·สีม่วงธรรมชาติ·สีน้ำตาลอ่อน)
■จำนวน: 30 แผ่น
■ไดโพสเตอร์: 0.00 (ไม่มีองศา), -0.50 ถึง -6.00 (0.25 STEP), -6.00 ถึง -10.00 (0.50 ขั้นตอน)
■รูปแบบภาพ: Yu Yamada
■ระยะเวลาการใช้งาน: 1 วัน
■ DIA (เส้นผ่านศูนย์กลาง): 14.0 มม
■ BC (เส้นโค้งฐาน): 8.6 มม
■ความชื้นความชื้น: 38.5%
■หมายเลขการอนุมัติอุปกรณ์ทางการแพทย์: 22600BZX00011000
■ผู้ผลิตจำหน่าย: 株式会社アジアネットワークス
■ผู้จัดจำหน่าย: 株式会社 T-Garden
■ Nome do produto: Femii por ANGELCOLOR 1 dia
■ Cor: 3 cores (coral francês) malva natural · marrom nu
■ Quantidade: 30 folhas
■ Dioptria: 0.00 (sem grau), -0.50 a -6.00 (0.25 PASSO), -6.00 a -10.00 (0.50 PASSO)
■ Modelo da imagem: Yu Yamada
■ Período de uso: 1 dia
■ DIA (diâmetro): 14.0 mm
■ BC (curva base): 8.6 mm
■ Conteúdo de umidade: 38.5%
■ Número de aprovação do dispositivo médico: 22600BZX00011000
■ Distribuidor do fabricante: 株式会社アジアネットワークス
■ Distribuidor: 株式会社 T-Garden
■ Tên sản phẩm: Femii bởi ANGELCOLOR 1 ngày
■ Màu sắc: 3 màu (san hô Pháp · Màu da cam tự nhiên · Màu nâu nâu)
■ Số lượng: 30 tờ
■ Diopter: 0.00 (không có bằng cấp), -0.50 đến -6.00 (0.25 STEP), -6.00 đến -10.00 (0.50 STEP)
■ Mô hình hình ảnh: Yu Yamada
■ Thời gian sử dụng: 1 ngày
■ DIA (đường kính): 14.0 mm
■ BC (đường cong cơ bản): 8.6 mm
■ Độ ẩm: 38.5%
■ Số giấy phép thiết bị y khoa: 22600BZX00011000
■ Nhà phân phối Nhà sản xuất: 株式会社アジアネットワークス
■ Nhà phân phối: 株式会社 T-Garden
■ Nome prodotto: Femii di ANGELCOLOR 1 giorno
■ Colore: 3 colori (corallo francese · malva naturale · marrone nuda)
■ Quantità: 30 fogli
■ Diottrie: 0.00 (senza gradi), da -0.50 a -6.00 (0.25 STEP), da -6.00 a -10.00 (0.50 PASSO)
■ Modello di immagine: Yu Yamada
■ Usa periodo: 1 giorno
■ DIA (diametro): 14.0 mm
■ BC (curva base): 8.6 mm
■ Contenuto di umidità: 38.5%
■ Numero di approvazione del dispositivo medico: 22600BZX00011000
■ Distributore produttore: 株式会社アジアネットワークス
■ Distributore: 株式会社 T-Garden
■ Наименование продукта: Femii от ANGELCOLOR 1день
■ Цвет: 3 цвета (французский коралл · Природный лиловый · Голый коричневый)
■ Количество: 30 листов
■ диоптрий: 0.00 (без степени), от -0.50 до -6.00 (0.25 ШАГ), от -6.00 до -10.00 (0.50 ШАГ)
■ Модель изображения: Ю. Ямада
■ Период использования: 1 день
■ Диаметр (диаметр): 14.0 мм
■ BC (базовая кривая): 8.6 мм
■ Содержание влаги: 38.5%
■ Номер официального утверждения медицинского устройства: 22600BZX00011000
■ Производитель Дистрибьютор: 株式会社アジアネットワークス
■ Дистрибьютор: 株式会社 T-Garden
■ Produktname: Femii von ANGELCOLOR 1 Tag
■ Farbe: 3 Farben (Französisch Koralle · Natürliche Mauve · Nackt braun)
■ Menge: 30 Blatt
■ Dioptrien: 0.00 (kein Grad), -0.50 bis -6.00 (0.25 Schritte), -6.00 bis -10.00 (0.50 Schritte)
■ Bildmodell: Yu Yamada
■ Nutzungsdauer: 1 Tag
■ DIA (Durchmesser): 14.0 mm
■ BC (Basiskurve): 8.6 mm
■ Feuchtigkeitsgehalt: 38.5%
■ Zulassungsnummer des Medizinprodukts: 22600BZX00011000
■ Hersteller Distributor: 株式会社アジアネットワークス
■ Verteiler: 株式会社 T-Garten
■ Nazwa produktu: Femii autor: ANGELCOLOR 1day
■ Kolor: 3 kolory (francuski koral · naturalny fiolet · naga brąz)
■ Ilość: 30 arkuszy
■ Diopter: 0.00 (bez stopnia), -0.50 do -6.00 (0.25 STEP), -6.00 do -10.00 (0.50 STEP)
■ Model obrazu: Yu Yamada
■ Okres użytkowania: 1 dzień
■ DIA (średnica): 14.0 mm
■ BC (krzywa bazowa): 8.6 mm
■ Zawartość wilgoci: 38.5%
■ Numer zatwierdzenia urządzenia medycznego: 22600BZX00011000
■ Producent: 株式会社アジアネットワークス
■ Dystrybutor: 株式会社 T-Garden
■ Produktnamn: Femii av ANGELCOLOR 1dag
■ Färg: 3 färger (fransk korall · Naturlig mauve · Nakenbrun)
■ Antal: 30 ark
■ Diopter: 0.00 (ingen grad), -0.50 till -6.00 (0.25 STEG), -6.00 till -10.00 (0.50 STEG)
■ Bildmodell: Yu Yamada
■ Använd period: 1 dag
■ DIA (diameter): 14.0 mm
■ BC (baskurva): 8.6 mm
■ Fuktinnehåll: 38.5%
■ Medicinskt godkännande nr: 22600BZX00011000
■ Distributör av tillverkare: 株式会社アジアネットワークス
■ Distributör: 株式会社 T-Garden
■ Produktnavn: Femii af ANGELCOLOR 1 dag
■ Farve: 3 farver (Fransk koral · Naturlig mauve · Nødbrun)
■ Mængde: 30 ark
■ Diopter: 0.00 (ingen grad), -0.50 til -6.00 (0.25 trin), -6.00 til -10.00 (0.50 trin)
■ Billedmodel: Yu Yamada
■ Brug periode: 1 dag
■ DIA (diameter): 14.0 mm
■ BC (basekurve): 8.6 mm
■ Fugtindhold: 38.5%
■ Medicinsk enhedens godkendelsesnummer: 22600BZX00011000
■ Producent Distributør: 株式会社アジアネットワークス
■ Distributør: 株式会社 T-Garden
■ Produktnavn: Femii av ANGELCOLOR 1 dag
■ Farge: 3 farger (fransk koral · Naturlig mauve · Nakenbrun)
■ Antall: 30 ark
■ Diopter: 0.00 (ingen grad), -0.50 til -6.00 (0.25 STEP), -6.00 til -10.00 (0.50 STEP)
■ Bildemodell: Yu Yamada
■ Bruk periode: 1 dag
■ DIA (diameter): 14.0 mm
■ BC (basekurve): 8.6 mm
■ Fuktinnhold: 38.5%
■ Medisinsk godkjenningsnummer for medisinsk utstyr: 22600BZX00011000
■ Produsent Forhandler: 株式会社アジアネットワークス
■ Distributør: 株式会社 T-Garden
Hodnotenie zákazníkov
angličtina
čínština (zjednodušená)
čínština (tradičná)
japončina
španielčina
kórejčina
francúzština
thajčina
vietnamčina
malajčina
portugalčina
nemčina
taliančina
arabčina
ruština
hebrejčina
poľština
švédčina
nórčina
dánčina
afrikánčina
albánčina
arménčina
Azerbajdžanský
baskičtina
bieloruština
bengálčina
bosniansky jazyk
bulharčina
katalánčina
Cebuano
Chichewa
chorvátčina
čeština
holandčina
Esperanto
estónčina
filipínčina
fínčina
galícijčina
gruzínčina
gréčtina
gudžarátčina
Haitskej kreolský
Hausa
hebrejčina
hindčina
Hmong
maďarčina
islandčina
Igbo
indonézština
írčina
Javanese
kannadčina
kazaština
Khmer
Klingon
Lao
Latinskej
lotyština
litovčina
Macedónsky
Madagaskaru
malajámčina
maltčina
maorijčina
maráthčina
mongolčina
Mjanmarska (Barmy)
Nepali
perzština
pandžábčina
rumunčina
Srbský
Sesotho
Sinhala
slovenčina
slovinčina
Somálsky
Sudánska
swahilčina
Tajik
tamilčina
telugčina
turečtina
ukrajinčina
urdčina
Uzbek
waleština
Jidiš
Yoruba
zuluština
1
...