וואָגן
טראַנספּאָרט
באַשטעטיקן
צאָלונג
אייער שאַפּינג קאַרט איז ליידיק.