Loại tiền tệ :
Tlh : Location-->
Mua các sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Bán sản phẩm trên toàn thế giới. Create Free Store
Tải lên từ địa phương
  
Tải lên từ địa phương
  

1

 
Vùng cửa hàng (đội điều hành) đặt trụ sở:Japan
Cửa hàng trưởng
蓝莓酱1
...