Loại tiền tệ :
Tlh : Location-->
Mua các sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Bán sản phẩm trên toàn thế giới. Create Free Store
Ảnh đại diện cửa hàng
Tải lên từ địa phương
  
Tải lên từ địa phương
  

1

 
Vùng cửa hàng (đội điều hành) đặt trụ sở:Japan
Cửa hàng trưởng
蓝莓酱1
...